Odległość i czas dojazdu:

Warszawa > Święta Katarzyna – 175 km, ok. 2 godziny jazdy

Łódź > Święta Katarzyna – 170 km, ok. 2 godziny jazdy

Kraków > Święta Katarzyna – 145 km, ok. 2 godziny jazdy

Rzeszów > Święta Katarzyna – 150 km, ok. 2 godziny jazdy

Lublin > Święta Katarzyna – 150 km, ok. 2 godziny jazdy

Katowice > Święta Katarzyna – 185 km, ok. 4 godziny jazdy

Wrocław > Święta Katarzyna – 365 km, ok. 4 godziny jazdy

Poznań > Święta Katarzyna – 388 km, ok. 4 godziny jazdy

Olsztyn > Święta Katarzyna – 320 km, ok. 5 godzin jazdy

Białystok > Święta Katarzyna – 370 km, ok. 5 godzin jazdy

Gdańsk > Święta Katarzyna – 495 km, ok. 5 godzin jazdy

Szczecin > Święta Katarzyna – 643 km, ok. 5 godzin jazdy